+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464
  • Работим заедно, за Вашите здраве и безопасност, и за опазването на околната среда
  • Помагаме на нашите клиенти да управляват активно рисковете, свързани с техните дейности
  • Помагаме да се създадат и запазят здравословни и безопасни условия на труд за всички
  • Помагаме в опазването на околната среда
  • Помагаме с преодоляване на предизвикателствата, които стоят пред нашите клиенти, по отношение на здравето, безопасността, околната среда, и енергийната ефективност
  • Помагаме с развитието на нашите клиенти като организации, които са високо отговорни към служителите и околната среда
  • Обръщаме внимание на предизвикателствата на настоящето, с поглед към стъпките, които трябва да се направят в бъдещето по отношение на здравето и безопасността на хората и околната среда
  • Помагаме нашият свят да стане едно по-здравословно и безопасно място за живот

Орган за контрол

Електрически, Физични, Химични, Електромагнитни, Вентилационни системи, Емисии на вредни вещества, Термографски контрол и анализ

Изпитвателна Лаборатория

Шум в околната среда, емисии на вредни вещества

Служба трудова медицина

Служба по Трудова Медицина, Оценка на риска

Още Дейности

Учебен център, Консултации, Аутсорсинг

Безопасност и здраве при работа, околна среда и енергийна ефективност.

ХЕСПА ООД е основана през 1991 г. като Лаборатория за електрически измервания. Вече повече от 20 години компанията се развива и разширява обхвата си на дейност в областта на Безопасност и здраве при работа, околна среда и енергийна ефективност.

ХЕСПА е специализирана като комплексен център в областта на Безопасност и здраве при работа, околна среда и енергийна ефективност в България, характеризиращ се с високо качество на предлаганите услуги, с изключителен професионализъм, с точност и коректност от страна на ръководството и персонала.

За нас
The Alt Tag